Mark Ther: Zeichnungen 1928-

Kurátor Otto M. Urban

#trafacka#trafogallery

image001-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-

Výstava Marka Thera Zeichnungen, 1928– představuje soubor děl z cyklu nových sítotiskových kreseb, tedy málo známou část autorova díla. Mark Ther se již v polovině minulého desetiletí profiloval jako klíčový představitel nastupující generace umělců. Jeho tehdejší tvorba byla téměř výhradně spojena s videem a s filmem. Ther ve svých „videofilmech“ vždy propojoval sofistikované zobrazení se silným příběhem, jehož téma specifickým zobrazením umocňoval, dával mu jak emocionálně, tak intelektuálně silné zázemí. Přestože Thera nezajímaly „videoartové efekty“, byly a jsou jeho filmy výsostně výtvarné. Postupně si vytvořil specifický obrazový svět, jenž se díky dlouhým střihům neodbytně dostává do di- vákova podvědomí. Jakoby nekonečné scény však mají silnou obrazovou dynamiku, která je postupně silnější a na diváka začíná svou neúprosností útočit. Důležitou roli má v Therových filmech prostředí, exteriéry i interiéry jsou vlastně určitým strůjcem příběhů a jejich pozorovatelem. Je to jakýsi voyeurismus, který dívání spojuje s pochopením a libostí. Zejména krajina je v Therově vidění sugestivní. Jednotlivé záběry, někdy trvající i několik minut, nutí diváka překonávat prvotní po- city nudy z opakování a začít vnímat statickou krajinu jako něco, co prochází neustálou obměnou v závislosti na intenzitě divákova vnímání. Intenzita zobrazení vychází i z pečlivé přípravy, z detailního rozkreslení jednotlivých scén, z filmového storyboardu. Ther střídá panoramatické záběry s blízkými horizonty, pohledy do nitra lesa s detaily stromů, kořenů, kvě- tin a mechů. Mezi vrcholné příklady Therovy práce s personifikací krajiny, jako všudypřítomného démona, jenž ovlivňuje a určuje naše vnímání, patří například videofilmy Was für Material! (2007) nebo Pflaumen (2011). Jeho nové kresby jsou fragmentárními a křehkými záznamy vnitřních krajin, které existují jen ve svých hrubých obrysech, ve vzpomínkách, které si dokážou vybavit jen některé motivy. To z konkrétních míst vytváří obecnější symboly, které se svým hledáním ztrace- ného času aktualizují a stávají se tak proměnlivými alegoriemi relativizujícími napětí mezi minulostí a přítomností.

Adresa: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

image001-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-2-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-4-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-10-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-8-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-14-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-9-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-13-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-6-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-18-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-12-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-7-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-17-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-5-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-11-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
mark-ther-zeichnugen-1-web-jpg | Mark Ther: Zeichnungen 1928-
Více fotek

Instagramová galerie