Dokument Girl Power

Film, který nenatočíš, pokud nejsi graffiti writer.

#dokument#film#GirlPower#girpowermovie#graffiti

Autobiografický film o životní cestě Sany a o dalších writerkách žijících dvojí život a riskujících vše pro svoji kontroverzní vášeň – graffiti.

Girl Power je dokumentární film, který představí graffiti writerky z patnácti měst světa. Od Prahy, přes Moskvu, Kapské Město, Sydney, Biel, Madrid, Berlín, Toulouse, Barcelonu až po New York. Graffiti komunita je tvořena v drtivé většině muži, mezi kterými panuje často názor, že graffiti – a především to ilegální – není věc pro ženy. Přesto se ženy v graffiti za poslední roky více emancipují, vznikají ženské graffiti výstavy, časopisy a weby.

Dokumentární film Girl Power zachycuje příběhy žen, které v převážně mužském graffiti světě obstály. Uvidíme je, jak se vkrádají do dobře zabezpečených vlakových dep, ale i v jejich „normálním“ civilním životě. Girl Power ale není jen vhledem do graffiti světa, zachycuje i silný příběh české writerky Sany, která se v roce 2008 rozhodla emancipaci žen v graffiti zachytit a dát ženám a dívkám možnost se vyjádřit. Girl Power nakonec natáčela dlouhých 7 let. V dokumentu sledujeme její život s graffiti, její motivaci a životní hodnoty, které se s ubíhajícími roky mění.

Seznámíme se také s její rodinou, která o druhém životě Sany nemá žádné tušení. Sany obětuje pro film hodně a i když dojde na konec sil, odmítá se vzdát svého snu – natočit historicky první dokument mapující ženy v graffiti . Uvědomuje si, že člověk zvenčí by tento film nikdy nenatočil, protože pro graffiti writery člověk zvenčí znamená vždy nepochopení a nebezpečí. Film neobhajuje graffiti, ale přichází s novým pohledem na tento světový fenomén, který je většinovou společností chápan jako vandalismus. Graffiti writeři většinou nedokáží vysvětlit, proč graffiti tvoří. Je to proto, že graffiti je určitou formou závislosti. Je to vášeň. Je to únik. Je to smysl, je to láska, je to náboženství, je to touha. Touha zanechat stopu, touha zanechat svůj otisk, která je stará jako lidstvo samo.

girlpowermovie_dokument_bu2r_07-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_03-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_06-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_04-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_010-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_08-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_01-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_02-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_05-jpg | Dokument Girl Power
girlpowermovie_dokument_bu2r_09-jpg | Dokument Girl Power

Instagramová galerie