KMENY 0

Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989.

#book#kmeny0#biggboss#vladimir518

kmeny0-5131-jpg | KMENY 0

Pokračování našeho výletu do nezávislých a často podzemních společenských proudů nevzniklo ani tak z důvodu velkého ohlasu, který vzbudil první díl knihy Kmeny z roku 2011, ale spíše z prozaicky jednoduchého nadšení pro věc samotnou.

Naší ambicí není vyždímat téma subkultur kam až to jde, ale pouze dostudovat věc do hloubky a propojit na časové ose kulturní tendence, které předcházely situaci, ve které se nacházíme v současnosti. Protože skutečně tomu je tak, že subkulturní svět byl ve dvou porevolučních dekádách často velmi silně utvářen již v období normalizace. Hlavní časový záběr této nové knihy leží v období mezi léty 1969 a 1989, kdy se měla společnost takzvaně vrátit do normálu, ideologicky se stabilizovat a veškeré závany čerstvého vzduchu měly být zahnány zpět do říše společenské utopie. Místo toho ovšem na kulturních periferiích bujela touha po něčem novém, opravdovém a nezávislém ve vztahu k tehdejšímu establishmentu a ideologii. V tomto sociálně kulturním kontextu prožívalo svou vnitřní svobodu neskutečně různorodé pole lidí, které díky svým nenormalizovaným aktivitám vytvářelo druhé, spodní a mnohem barevnější kulturní patro předrevolučního Československa. A právě o nich je naše kniha KMENY 0.

Vladimir 518 a kolektiv

archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5133-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5136-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5194-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5170-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5198-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5217-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5254-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5232-jpg | KMENY 0
archiv-bu2r-foto-tomas-soucek-5231-jpg | KMENY 0
kmeny0-5256-copy-jpg | KMENY 0
kmeny0-5211-jpg | KMENY 0
kmeny0-5191-jpg | KMENY 0
kmeny0-5150-jpg | KMENY 0
kmeny0-5228-jpg | KMENY 0
kmeny0-5219-jpg | KMENY 0
kmeny0-5225-jpg | KMENY 0
Více fotek

Instagramová galerie

Sdílet článek:

Podobné projekty