Kulturní jádra BU2R 2015

Podporujeme aktivní lidi v regionech

#Kulturnijadra

Naším cílem je najít, podpořit a inspirovat aktivní skupiny lidí, kteří budou nápady dále rozvíjet a doplňovat vlastními projekty. Ideálně námi přímo budované či inspirované alternativní kulturní celky začnou fungovat vlastními životy a rozvíjet se v souladu s potřebami daného místa.

Chceme nabídnout nové možnosti využití veřejného prostoru, umožnit vznik reálných sociálních sítí a vytvořit přirozené zázemí pro vznik nových aktivit. Věříme, že tak přispějeme k posílení identity místa, kulturní sounáležitosti, propojení různých sociálních skupin i zvýšení tolerance k odlišným názorům a životním stylům. Osadili jsme veřejný prostor tří měst společně s místními lidmi, kteří se sadby ujali (Ústí nad Labem, České Budějovice, Kolín).
Vycházíme z vlastní zkušenosti a projektů, které jsme realizovali.
Vytváříme Repertoár možností pro vznik podobného kulturního jádra a manuál k jeho vytvoření, obsluze a rozvoji.

V roce 2015 spouštíme projekt Kulturní Jádra BU2R společně s kulturním aktivistou Ondřejem Kobzou a jeho spolkem Piána na ulici. Ve veřejném prostoru se snažíme podnítit rozvoj živé městské kultury.
Propojujeme a podporujeme ty, kteří mají energii nápady realizovat.
Poskytneme jim širokou podporu, aby si svůj projekt uměli dobře promyslet, získali na něj potřebné prostředky, všechno to úspěšně zvládli a chtěli dále pokračovat.

Instagramová galerie