POEZIOMAT PRAHA

Odhalení prvního poeziomatu, který je součástí projektu Kulturní jádra.

#Kulturnijadra#poeziomat

img_4771-jpg | POEZIOMAT PRAHA

Prostřednictvím různorodých instalací ve veřejném prostoru chceme podnítit rozvoj živé městské kultury. Naším cílem je najít, podpořit a inspirovat aktivní skupiny lidí, kteří budou jádro dále rozvíjet a doplňovat vlastními projekty. Ideálně tyto alternativní kulturní celky začnou fungovat vlastními životy a rozvíjet se v souladu s potřebami daného města.

Nejprve vytvoříme prototyp kulturního jádra a manuál k jeho obsluze a rozvoji. Následně podpoříme a propojíme ty, kteří mají energii a nápady, jak to posunout dál.

Chceme nabídnout nové možnosti využití veřejného prostoru, umožnit vznik reálných sociálních sítí a vytvořit přirozené zázemí pro vznik nových aktivit. Věříme, že tak přispějeme k posílení identity místa, kulturní sounáležitosti, propojení různých sociálních skupin i zvýšení tolerance k odlišným názorům a životním stylům.

img_4606-jpg | POEZIOMAT PRAHA
img_4432-jpg | POEZIOMAT PRAHA
img_4530-jpg | POEZIOMAT PRAHA
img_4671-jpg | POEZIOMAT PRAHA
img_6365-jpg | POEZIOMAT PRAHA
img_4831-jpg | POEZIOMAT PRAHA

Instagramová galerie