Výsledky vyhledávání pro: #pragovka

Otevření venkovního prostoru nového uměleckého centra PRAGOVKA - vernisáž / main stage / graffiti jam / drinky, jídlo a mnoho dalšího!

#pragovka

"Obrazotvorností člověka se promění pracovní prostředí v ocelárnách, na staveništích, v lomech, atp. v galerii rovnající se galeriím v běžném slova smyslu. " V. Boudník: Třetí manifest

#pragovka#spocket