Výsledky vyhledávání pro: #spocket

"Obrazotvorností člověka se promění pracovní prostředí v ocelárnách, na staveništích, v lomech, atp. v galerii rovnající se galeriím v běžném slova smyslu. " V. Boudník: Třetí manifest

#pragovka#spocket